РазчáнЧени снáЖки

Избор на подложка 1/4 - самостоятелно усвояване на мускулна детоксикация

gallery/3.3.5.1-izbor-na-podlozhka-blog-800-500

Общи положения

Мускулната детоксикация е първата фаза от цялостната детоксикация на опорно-двигателната система. Чрез нея се освобождават напреженията складирани в мускулните влакна и в мускулите.

 

Първоначалното усвояване на мускулната детоксикация изисква доза внимание към тялото и доза доверие към себе си. Те са необходими за да може мозъка да бъде адекватно включен в рефлексната дейност на тялото.

 

Усвояването на мускулната детоксикация става в неподвижно легнало положение на тялото. Стъпките са: избор на подложка, заемане на статична позиция и предаване на задание.

 

Избор на подложка

Подложката е приспособление, върху което се поставя главата, когато тялото е в легнало положение. Нейната задача е да омекотява процеса на мускулна детоксикация. Това става когато височината ѝ е съобразена с конфигурацията на горната част на тялото.

 

Подложката е твърда. Може да се ползва набор от книги. Първоначалното определяне на височината на подложката става по следния начин:

 

в изправено положение тялото се доближава до стена. Ходилата са леко отдалечени едно от друго, а петите са на разстояние 5см от стената. Правят се проби с набор от книги докато се определи какво е разстоянието между стената и главата. Определя се в сантиметри. За определяне на височината на подложката може да се ползва помощ от друг човек.

 

Получения резултат насочва към подходяща височина на подложката. Когато набора от книги е 10-15 см и повече, височината на подложката се избира 7см. Когато набора от книги е 7-10 см, височината на подложката се избира също 7см. Когато набора от книги е по-малко от 7 см, височината на подложката се избира равна на измереното. Минималната височина на подложката е 2,5см.

 

В процеса на мускулна детоксикация височината на подложката бързо намалява. Поради тази причина измерването се прави периодично и височината на подложката се коригира.

gallery/3.3.5.1A-izbor-na-podlozhka-blog-800-500

В случаите когато главата е отметната назад и няма никакво разстояние между нея и стена се ползва подложка с височина 2,5 см.