РазчáнЧени снáЖки

Какви движения извършва тялото оставено само на себе си?

gallery/3.2.1-gravitatsionni-i-silovi-dvizhenya-blog-800-500

Човешкото тяло и външните сили

 

Докато се намира в земното пространство всяко тяло има тежест. Това е така защото Земята го привлича към себе си чрез т.н. гравитация. Гравитацията действа върху човешкото тяло като цяло и върху отделните негови части. Тежестта от всяка част се предава към настилката чрез опорно-двигателната система.

 

Когато тялото или част от него се мести в пространството, опорно-двигателната система преодолява гравитацията и извършва преразпределение на тежестите. Нека тези движения, които са свързвани с преодоляване на гравитацията да бъдат неречени гравитационни движения.

 

Когато към тежестта на тялото се прибави външен товар, например раница, или извършване на двигателна дейност като пренасяне на стол, опорно-двигателната система наслагва допълнителни усилия върху гравитационните движения. Този допълнителен елемент в движенията изисква допълнителни напрежения и сила. Нека тези допълнителни движения бъдат наречени силови.

 

Гравитационните и силовите движения са в основата на двигателното поведение на човека и са присъщи на природата на тяло. Те го съпътстват от появата му до неговия край. Тези движения са заложени в рефлексните дъги на тялото.

 

Характер на движенията

 

Вниквайки в съдържанието, например на физическите упражнения, виждаме, че те са съставени от движения, чиято цел е преодоляване на някакво съпротивление или препятствие. Всяко движение изисква минимум преодоляване на земната гравитация. Тези движения са насочени така, че да противодействат на нещо външно за човешкото тяло - те имат противодействащ характер.

 

Именно около този противодействащ характер на движенията се затваря двигателния цикъл. Това лишава човешкото тяло от удоволствие и привлекателност при движение.

 

Естествено, земната среда, в която човека се движи, извършва своите дейности или стои неподвижно, винаги ще го изправя пред необходимостта да противодейства и да преодолява. Т.е. да ползва и силови, и гравитационни движения.