РазчáнЧени снáЖки

Олекотено «стоене прав»

На пръв поглед стоенето прав изглежда толкова елементарна задача, че дори не е оправдано да ѝ се обръща ни най-малко внимание.

 

На практика има безброй видими доказателства, че позиция «стоене прав» изисква особено задълбочено внимание, заради нейната ключова роля в двигателните дейности.

gallery/3.2.8-olekoteno-stoene-prav-blog-800-500

Обикновено, при стоене прав кръстът е натоварен с тежестта на горната половина на тялото. Когато състоянието на кръста стане болезнено, мускулите на раменете се напрягат за да поемат част от товара. Погледнати в огледало, раменете приличат на закачалка, а главата е хлътнала между тях. Получава се така, че тежестта на тялото вместо да се „излее“ към настилката, тя се връща от кръста към раменете.

 

За мускулите на раменете не е специфично да носят тежестта на торса.

 

От друга страна за опорно-двигателна система не е специфично на предава тежестта си отдолу нагоре, освен ако позицията не е «челна стойка».

 

Когато извършват несвойствена за тях работа, мускулите бързо излизат от строя и губят функционалност. При «стоене прав» само след 2-3 минути възниква необходимост от подпиране върху някаква стабилна опора.

 

За да се премине от обикновено към олекотено «стоене прав» е необходимо са се направи лека, едва забележима свивка в коленете. (Да се каже приклякване, би звучало твърде пресилено.) При това свиване отпада необходимостта от пристъпване ту на единия крак ту на другия, защото тежестта се поема равномерно от двата крака. Леката свивка в коленете компенсира разлика в дължината на левия и десния крак от порядъка на 2-3см.

 

Втората базова точка на олекотено «стоене прав» е леко отместване на таза напред. Изнасянето на тазовото дъно с 1–2см напред преразпределя тежестта на тялото като измества центъра на тежестта.

 

С какво ни помага олекотеното «стоене прав»?

 

1) Цялата тежест на тялото се предава през опорно-двигателната система към две опорни точки – от стъпалата към настилката. Това осигурява баланс и стабилност на тялото без да предизвиква натиск върху вътрешни органи и системи.

 

2) При изместването на центъра на тежестта леко напред, в пренасянето на тежестта се включват седалищните и бедрените мускули, а кръста и пояса се облекчават.

 

3) При равни други физически данни тялото придобива елегантност.

 

4) Времето, през което тялото е способно да стои в позиция «прав», се увеличава от 5 минути на 30-60 минути.