РазчáнЧени снáЖки

Периодичност 4/4 - самостоятелно усвояване на мускулна детоксикация

gallery/3.3.5.4-periodichnost-blog-800-500

Процесът, при който се предава заданието е различен от медитация и хипноза. Той се осъществява в напълно будно състояние за да може съзнанието с помощта на сетивността да намери местоположението на съответната част на тялото и да се позиционира в нея.

 

По време на предаване на заданието не е нужно да се акцентира върху търсене на удоволствие и приятно преживяване. Не е нужно да се проявява прекалена любезност или снизходителност към тялото. Напротив, тялото е равностоен и доверен партньор. Именно заради това на тялото са му напълно достатъчни ясни задания. Дори не е нужна настойчивост – мускулната детоксикация започва от момента, в който тялото е позиционирано върху твърдата повърхност.

 

Цялата комуникация продължава от 2 до 3 минути. Може да се повтори.

 

Извършена сутрин, мускулната детоксикация освобождава напреженията натрупани от позата, в която е протекъл съня, и извършена вечер освобождава напреженията натрупани от дейностите през деня.

 

Правен няколкократно през деня, мускулна детоксикация ускорява освобождаването на натрупаните механични напрежения в тялото.

 

Въпреки, че има известни разминавания по въпроса колко време е нужно на човека да придобие и затвърди един условен рефлекс - навик, то известно е, че това е период около месец. Това означава, че когато в продължение на един месец на тялото се дават ясни задания в посока на мускулна детоксикация, самата детоксикация става рефлекс.