РазчáнЧени снáЖки

Писмено селфи на автора

gallery/1.4-snimka-daf-ni-avtor-blog-800-500

Когато бях в четвърти клас, в началото на учебната година ни връчиха нов учебник по литература.

 

Уводът на този учебник беше страница и половина, написана с наклонен шрифт. Там имаше едно целенасочено послание, от което си спомням следното: „Питайте, мили деца, питайте!“

 

...

През следващите 15 години, почти не остана ред да питам, защото все така ставаше, че мен ме питаха, попрепитвах, поизпитваха и т.н., пък и вниманието ми беше твърде ангажирано в игра и задължителни образователни задачи.

 

Когато приключих с това бях на 24. Две години по-късно, на 26, ме заля втората образователна вълна, която продължи до 38-мата ми година. Тази втора вълна се характеризира с един по-различен поглед върху знанието. Тогава за първи път ми направи впечатление, че има хора, за които знанието не е само новинарска емисия или колаж от уловени факти, а е въпрос на специфичното отношение, което съответния човек носи в себе си. Благодарение на това впечатление в мен се породи въпроса: „С какво отношение, с какво настроение този човек извършва тази или онази дейност?“.

 

...

Сега вече знам, че отговора на така зададения въпрос съдържа в себе си нюанси и отсенки на онова, което този човек е унаследил от своите предшественици; на онова, до което се е докоснал в своя живот; на онова, което е изучавал; на пътищата, по които е вървял до сега и донякъде на пътищата, по които е поел.

 

Отговорът на така зададен въпрос разкрива сложните взаимовръзки в живота и изяснява аналогиите между природната и човешката дейност.

 

...

Впрочем за да не ви подвеждам трябва да добавя, че с интереса си към художествената литература приключих задълго, два месеца след като прочетох посланието в учебника. Това стана не без помощта на даскалицата.

 

Пътят ми премина през изучаването на строителство, двигатели с вътрешно горене, електротехника.

 

Паралелно, докато практикувах някои от тези професии, живо се занимавах с изследване на човешката воля и нейното основно проявление - движението.

 

А през последните години се удивявам и вдъхновявам от изказа на Толстой.

 

...

В момента съм се заела да със задачата писмено да обобщя взаимовръзките и аналогиите, към които съм имала отношение през последните 45 години и планирам да издам наръчник.

 

И ето това съм аз, Даф Ни – автор и главен разчанЧващ!

 

...

Готино селфи стана! А?