РазчáнЧени снáЖки

Последователност 2/2 - самостоятелно усвояване на разчанЧването

gallery/3.3.6.2-posledovatelnost-blog-800-500

Фокус, задание, задържане.

 

1. Съзнанието е позиционирано върху мускулите на врата. Заданието е „Вратът е свободен“. Когато в някоя част на тялото възникне мускулен позив за произволно движение, разчанЧващия умишлено задържа този позив. Единствено се поддава на релаксиращо и отпускащо въздействие. След като произволното движение бъде задържано, а позива за отместване отмине се продължава с комуникацията.

 

2. Съзнанието е позиционирано върху главата. Заданието е „Главата напред и нагоре“. Задържане на движението.

 

3. Съзнанието е позиционирано върху мускулите на гърба. Заданието е „Гърбът е изпънат и разширен“. Задържане на движението.

 

4. Съзнанието е позиционирано върху бедрата. Заданието е „Бедрата са свободни“. Задържане на движението.

 

5. Съзнанието е позиционирано върху коленете. Заданието е „Коленете сочат нагоре“. Задържане на движението.

 

В това състояние се остава колкото е комфортно.

 

...

 

Този последователност е публикувана от д-р У.Барлоу, под наименованието „Самостоятелно усвояване на техника Александър“ в книгата „Техниката на Александър“.