РазчáнЧени снáЖки

Задание 3/4 - самостоятелно усвояване на мускулна детоксикация

gallery/3.3.5.3-zadanie-blog-800-500

След като тялото е заело описаното легнало положение следва предаването на задание към отделните части му части.

 

Заданието се дава в две стъпки. Първата е фокусиране – съзнанието се позиционира върху последователно върху врата, главата, гърба, бедрата и коленете. Втората стъпка е произнасяне на ум или на глас заданието. Със очи затворени или отворени.

 

Като последователност това изглежда така:

 

1. Съзнанието е позиционирано върху мускулите на врата. Заданието е „Вратът е свободен“.

 

В тялото се усеща първо отслабване на общото напрежение в областта около фокуса. Може дори да не е предполагал, че има напрежение докато не усети неговото отпадане. Видимо мускулната детоксикация се наблюдава и усеща при помръдвания на отделни мускули и дори премествания на главата или крайниците. Тези премествания представляват освобождаване на мускулните напрежения чрез импулсивни, неволни движения.

 

2. Съзнанието е позиционирано върху главата. Заданието е „Главата напред и нагоре“.

 

Със заданието „напред и нагоре“ се цели да се активира процес на тонизиране на мускулите на врата, по такъв начин, че главата и врата да запазват вертикалното си положение прямо тялото и да я предпазят от хлътване между раменете.

 

3. Съзнанието е позиционирано върху мускулите на гърба. Заданието е „Гърбът е изпънат и разширен“.

 

Целта е мускулите да се тонизират в посока, която да предпазва гръбначния стълб от мускулен натиск във вертикална и хоризонтална посока.

 

4. Съзнанието е позиционирано върху бедрата. Заданието е „Бедрата са свободни“.

 

5. Съзнанието е позиционирано върху коленете. Заданието е „Коленете сочат нагоре“.

 

В това състояние се остава колкото е комфортно.